E.Profissional Infante D.Henrique (Porto)

portoFirst edition of the Galician-Portuguese Oral Tradition and Intangible Heritage Collecting Contest.
Professional Training Category
Vocational School Category

1º Prize: Vocational School Infante D. Henrique (Porto, Portugal)
For interpreting accurately the spirit of the contest because they showed, either by the work of the students as well as the by the collection of the material, the different didactic possibilites of it.

Nesta primeira convocatoria do Certame de Recollida de Tradición Oral (Certame de Recolla da Tradición Oral – Concurso de Recolha da Tradição Oral), nos anos 2006/2007, na Categoría Ciclo Superior, o xurado decidiu que, na Categoría de Ensino Profissional, o primeiro premio fose para a Escola Profissional Infante D. Henrique (Porto), “por interpretar axeitadamente o espírito da convocatoria ao poñer de manifesto, tanto no traballo do alumnado como na recolección do material, as posibilidades didácticas da posta en valor da tradición oral”.

AQUÍ AS FICHAS E TRANSCRICIÓNS

AQUÍ AS GRAVACIÓNS