E.Profissional Infante D.Henrique (Porto)

portoNesta primeira convocatoria do Certame de Recollida de Tradición Oral (Certame de Recolla da Tradición Oral – Concurso de Recolha da Tradição Oral), nos anos 2006/2007, na Categoría Ciclo Superior, o xurado decidiu que, na Categoría de Ensino Profissional, o primeiro premio fose para a Escola Profissional Infante D. Henrique (Porto), “por interpretar axeitadamente o espírito da convocatoria ao poñer de manifesto, tanto no traballo do alumnado como na recolección do material, as posibilidades didácticas da posta en valor da tradición oral”.

AQUÍ AS FICHAS E TRANSCRICIÓNS

AQUÍ AS GRAVACIÓNS