Ponte... nas Ondas!

Eventos

Os Maios

O Magosto

O Entroido

"Unha experiencia sen precedentes na historia das relacións culturais entre os pobos de aquén e de alén Miño."
(F. Fernández del Riego, 2002)

LETRAS GALEGAS 2023